สถานะ : คุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าแรก สมัครเข้าแข่งขัน ส่งผลการแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬา สรุปผลการแข่งขัน/พิมพ์เกียรติบัตร ตารางการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขัน แบบส่งผลแข่งขัน  Login
    ระบบสารสนเทศการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ติดต่อรับรายงานผลแข่งขัน ห้อง 322: ครูสุภัทรา, ครูโสภา, ครูภูเบศ ,นายก้องหล้า , นายวิษณุศักดิ์
สนับสนุนระบบ: นุซอฟต์ไฮเทค - NUSOFT Hightech ควบคุมระบบ: นายสมชาย พุทธเสน โทร. 08 9717 3343 นายภูเบศ เศรษฐบุตร โทร. 08 2751 6003